DISPLAY

De nieuwe display van AeroPulmo® zorgt voor een intelligente aansturing van uw Pulmo® ventilatie-unit en laat u permanent weten wat uw Pulmo® meet en doet. De display toont u ook hoe gezond de lucht is die je inademt. 
In ruimtes waar extra gebruiksgemak gewenst is of die met een sterk variabele bezetting te maken hebben (zoals bv. vergaderruimtes en klaslokalen), kan men gebruik maken van de interactieve display. Op basis van permanente CO2 (eqv)- en vochtmeting zorgt deze, in functie van de bezetting in de ruimte, automatisch voor een aangepast luchtdebiet.
Gedaan met muffe ruimtes die het concentratievermogen aantasten!